Heeft u een vraag? KLIK HIER

woensdag: 10.00-14.00 | zaterdag: 11.00-13.00 uur

Openingstijden:

Molenstraat 2a, 5366 BV Megen
Bezoekadres

Disclaimer

Stichting Behoud Molen Desiré spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Wijzigingen, type-, invoerfouten en/of fouten door technische onvolkomenheden op de website molendesiré.nl en in de e-mailingen vanmolendesiré.nl zijn voorbehouden. Stichting Behoud Molen Desiré aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Niets van de website vanmolendesiré.nl site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Behoud Molen Desiré

molen-desiree-logo1-200_115.png

Molenstraat 2a
5366 BV  Megen
info@molen-desire.nl

Openingstijden:
Vaak op woensdag van 11.00 tot 13.00 uur
Elke zaterdag van 11:00 uur tot 13:00 uur
(uitgezonderd vakanties)

Groepen kunnen ook op afspraak buiten de
reguliere openingstijden de molen bezoeken

Monumentennummer: 28528
© Copyright 2024 Aiconn.

Search