De staart en de schoren

Aan de hand van een aantal foto’s kan vastgesteld worden, dat vervanging noodzakelijk is. De staart van de molen heeft tot functie de totale kap te draaien om de molenwieken “op de wind” te zetten. Molenaars noemen dat kruien. Onderaan de staartbalk is de kruibok bevestigd die door middel van kettingen als een lier werkt en de staart in de gewenste richting trekt.

De staart van de molen.

4Onderaan hangt de kruibok (foto hiernaast)

Links en rechts gaan de schoren naar boven en zijn daar bevestigd aan de korte en de lange spruit, die de kap laten draaien.

Het ondereind van de staartbalk, die zich in het midden bevindt, is flink ingerot en kan de kruibok niet meer dragen. Met kettingen en spanbanden wordt die nu op zijn plaats gehouden.

De kruibok is nog geheel in orde en zal niet vervangen worden.

Het boveneinde van de staartbalk vertoont ook verschjnselen van zwakte en kan om redenen van rot onderin, twijfelachtig bovenin en nog enkele inrottingen tussen in niet gehandhaafd worden . Diverse plaatsen in de lange en de korte schoren zijn behoorlijk ingerot en sterk verzwakt. Dat geldt ook voor de vier schoren; specifiek op de plekken waar de beugels zijn aangebracht voor ophanging van de lange schoren.

Uit deze reeks van foto’s blijkt duidelijk dat de hele staart in aanmerking komt voor vervanging.

Daar de balken vervangen worden door andere balken en deze opnieuw geschilderd worden in de huidige kleuren, zal het aanzien van de molen niet wijzigen.