Geschiedenis

De molen is gebouwd in 1874/1875 nadat zijn voorganger,
een standerdmolen, in 1872 is afgebrand. Vele onderdelen
uit die standerdmolen zijn in de Desiré terug te vinden.
In 1923 koopt de vader van de huidige eigenaar de molen
aan. Al meer dan 90 jaar is de molen in bezit van de familie
Van de Camp.
De molen kwam in de dertiger jaren geleidelijk aan stil te
staan en is na diverse restauraties in zeer goede staat.
De laatste restauratie was zeer grondig. De stichting
“Behoud Molen Desiré Megen”, opgericht in maart 2014,
heeft bewerkstelligd dat naast de restauratie van de totale
molen deze ook zoveel als mogelijk is teruggebracht in de
originele staat.